Mindfulness som livsstil og en måde at være i verden på

Mindfulness har rødder tilbage i buddhismen og beskrives som

bevidst nærværende

på en ikke dømmende måde

Som praksis henviser mindfulness både til en tilstand og en træningsform. Sidstnævnte er opdelt i en formel og en uformel del. Den formelle praksis omhandler bl.a. forskellige former for meditation og yoga. Den uformelle del beskriver, hvordan du kan praktisere mindfulness i hverdagslivet f.eks, når du vasker op, læser godnathistorie for dine børn, går tur ved havet, mærker vinden, dufter saltet i luften, spiser din mad og når du retter din opmærksomhed indad på dine tanker, følelser og kropslige sansninger.

Formålet med mindfulness samt praksis og principper
Når du praktiserer mindfulness, er du bevidst om, hvad du er opmærksom på lige nu. Du er bevidst tilstede med alt det der er, nøjagtig sådan som det er, i netop dette øjeblik.

I din mindfulnesspraksis møder du nuet, som det er uden at stræbe efter at opnå noget bestemt og giver derfor også slip på ønsket om, at noget bestemt skal ske.

Formålet med mindfulness er at blive bevidst om dine tanker og vide at dine tanker kun er tanker og at de tanker ikke er virkeligheden, men at de er din tolkning af virkeligheden.

De grundlæggende principper som du arbejder med i mindfulness er blandt andet: accept, tålmodighed, venlighed, ikke-dømme og give slip.

Det du opnår ved at praktisere mindfulness

Med mindfulness bliver du i stand til at:

  • Lade tankerækker passere (gennem accept)
  • Vende tilbage til virkeligheden, som den er.
  • Registrere det der er, uden at tolke, dømme og vurdere.

Forskning viser, at mindfulness forebygger stress.

Mindfulness tilbyder til enhver tid, ethvert menneske, at leve med en højere grad af bevidst tilstedevær.

Mindfulness er, når vi formår at acceptere og rumme nuet
uden sammenligning med fortiden og uden forventninger om fremtiden