Find din styrke som særligt sensitiv

– Og luk samtidig kærligt munden på din indre kritiker én gang for alle

Det helt særlige ved dig, der er særligt sensitiv

Du er ikke forkert

Du har en biologisk forskel i nervesystemet der gør, at du er mere modtagelig og påvirkes i højere grad af indtryk, stimuli og stemninger, og du reflekterer dybere over tingene. Det er ikke en diagnose, men et karaktertræk, at være særligt sensitiv.

SKAB DET LIV DU ØNSKER

– også som særligt sensitiv

Måske genkender du, at du nogen gange:

 • har alt for mange tanker der flakser rundt og forvirrer dig
 • let påvirkes af alle mulige forskellige slags sanseindtryk, der irriterer/forstyrrer dig
 • føler dig overvældet og let bliver drænet for energi
 • føler dig ekstra sårbar og bliver let ked af det

Måske er du også bare så træt af, at du:

 • kritiserer dig selv for selv den mindste fejl
 • ofte stiller urimelige høje krav til dig selv
 • mærker stor frustration over en både stærk samvittighedsfølelse og retfærdighedssans

Og måske føler du også, at det værste af ovenstående er, at det som regel ikke er noget, du kan kontrollere og heller ikke ved, hvad du skal gøre ved.

FORSTÅ OG ACCEPTER DIN EGEN SENSITIVITET

og du er godt på vej til at ændre dit liv for altid

Det allerbedste er, at du hurtigt vil opleve, at du rent faktisk kan GØRE NOGET og hjælpe dig selv til at få det liv, der vil gøre dig langt mere glad, end du måske har turde forestille dig.

Selv om du måske lige nu føler, at din verden det meste af tiden føles uoverskuelig, og at du famler i blinde, er dét at arbejde med din sensitivitet noget af det mest selvkærlige, du kan gøre.

Hvad du og jeg specifikt arbejder på igennem forløbet er, hvordan du:

 • opnår større indsigt i dig selv som menneske i dine følelser, tanker og reaktioner
 • forebygger og håndterer overstimulering, som sker igen og igen som særligt sensitiv
 • nedbryder det ”uoverskuelige” i mere fordøjelige enheder og lærer at fokusere på én ting ad gangen
 • arbejder med dit selvværd, din selvforståelse, egenomsorg og din kærlighed til dig selv
 • lærer at rumme din sårbarhed, mærke dine behov og sætte de nødvendige grænser
 • skaber klarhed over hvad der gør dig glad
 • bruger effektive værktøjer til at håndtere og leve dit liv med mere lethed og glæde

Når din indre dialog går fra hård, til at tale blidt og kærligt til dig selv – ændrer du dit liv for altid

Hvordan jeg møder dig – og rummet jeg holder for dig:

Jeg har gået vejen som særligt sensitiv selv – fra hvor jeg aldrig turde tro på, at livet kunne være anderledes – til det liv, jeg lever i dag i fuld tillid og kærlighed til mig selv.

Kærligheden til – og accepten af dig selv, er altafgørende for at leve det liv du elsker at stå op til hver dag. Jeg vil være der for DIG igennem hele din rejse.

Jeg møder dig med forståelse, empati, medfølelse, rummelighed og kærligt nærvær.

I det fortrolige rum, jeg holder for dig, er der ingen forventninger eller præstationspres. Her er der plads til at være dig. Sammen arbejder vi henimod de muligheder og den udvikling, der vil ændre dit liv i den retning, der giver mening for dig, og dermed den største glæde for dig i dit liv.

Forløbet er til dig, der i alt for lang tid har siddet fast i:

 • en følelse af at være ramt af uoverskuelighed
 • for meget tankemylder
 • at igen og igen blive overstimuleret og stresset
 • en manglende tro på at det nogensinde kan blive anderledes

Men nu er klar til:

 • endelig at leve, som den du er – uden at gøre dig selv mindre end du er
 • i kærlighed at acceptere dig selv, nøjagtig som du er
 • at lære at håndtere din sensitivitet på en selvkærlig måde
 • at springe ud af dit indre fængsel og leve dit liv i frihed
 • at lære at give slip, så du kan opleve mere flow i dit liv
 • et liv i balance med glæde og overskud

Oplev en ny følelse af glæde, lethed og tillid til livet – og ikke mindst til dig selv, som særligt sensitiv!

Jeg har gået vejen selv. Og når jeg kan – så kan du også!

Mindfulness og den særligt sensitive:

Forskning viser, at mindfulness forebygger stress. Som særligt sensitiv bliver man ofte hurtigere overstimuleret, udmattet og stresset. Ganske enkelt fordi der skal mindre til, før det sker. Ved at praktisere mindfulness bliver du som særligt sensitiv opmærksom på de små subtile indre stemningsskift, der viser, at du er ved at blive overstimuleret. Du får dermed mulighed for at stoppe op og række ud efter det, der kan berolige dit nervesystem, hvilket både giver mulighed for øget livskvalitet, større overskud og en følelse af mere glæde. I dine coaching sessioner arbejder vi med mindfulness i vores samtaler og øvelser, samt til eventuelle hjemmeopgaver.

”At elske sig selv begynder med aldrig nogensinde at kritisere sig selv for noget som helst”

Louise Hay